Virksomheder har nu mulighed for at straks-afskrive kunstkøb op til 30.700 kr.

 

Det er nu blevet endnu mere attraktivt for erhvervslivet at købe kunst – til gavn og glæde for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Virksomheder kan afskrive:

  • udgifter til køb af originale billedkunstneriske værker

  • udgifter til kunstnerisk udsmykning, som er en del af bygningen.

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler,  kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar.

Hidtil har virksomheder kunne afskrive køb af originale, billedkunstneriske værker, hvis købesummen var på 14.400 kr. eller mindre pr. værk.

Med de nye regler er beløbet hævet til 30.700 kr. for køb foretaget den 23. november 2020 eller senere.

Revisionsfirmaet BDO har udgivet denne pjece.